გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Sealife Royal Suites
სასტუმროს ტიპი: აპარტოტელი
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Kumsev Turizm Tic. Ltd Şti
საგადასახადო ადმინისტრაცია: Kurumlar
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5920301880
ოთახების რაოდენობა: 10
მშენებლობის წელი: 2016
ბოლო რენოვაციის წელი: 2022
ტელეფონი: +90 242 524 54 14
მობილური ტელეფონი: +90 533 090 46 25
მეორეული ნომერი: +90 544 881 65 57
ელექტრონული მისამართი: royalsuites@sealifehotels.com
ვებგვერდი: www.sealifehotels.com
Facebook: sealiferoyalsuites
Instagram: sealife_royal_suites